Etsi

Rekisteriseloste tietosuoja

Rekisteriseloste tietosuoja

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste. REKISTERINPITÄJÄ Forssan Tietotekniikkapalvelut Hämeentie 18 30100 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ Tero Nurmi 0400-749244 datapiste@outlook.com REKISTERIN NIMI Forssan Tietotekniikkapalvelut asiakasrekisteri REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE Henkilö on rekisteröitynyt Forssan Tietotekniikkapalveluiden asiakkaaksi tai ostanut Forssan Tietotekniikkapalveluiden tavaraa. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS Rekisterin käyttötarkoitus on Forssan Tietotekniikkapalveluiden asiakasrekisterin ylläpitäminen ja asiakassuhteen hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Forssan Tietotekniikkapalveluiden omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Forssan Tietotekniikkapalvelulla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus korjata virheet rekisterissä tai kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Forssan Tietotekniikkapalveluiden myyntiin sähköpostitse datapiste@outlook.com tai rekisterinhoitajalle. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: Henkilön etu- ja sukunimi Sähköpostiosoite Postiosoite Puhelinnumero TIETOJEN LUOVUTUS Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Forssan Tietotekniikkapalveluiden käytössä, paitsi Forssan Tietotekniikkapalveluiden käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Forssan Tietotekniikkapalveluiden ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. REKISTERIN SUOJAUS Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Forssan Tietotekniikkapalveluiden sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Forssan Tietotekniikkapalveluiden salasanasuojatulla työasemalla.